ગુજરાતમાં નાળિયેરની ખેતી કેવી રીતે કરવી

Published on 15-10-2022 By I-khedut Team

નાળિયેરની ખેતી માટે  જમીન કેવી હોવી જોઈએ

નાળિયેરની ખેતી માટે લેટેરાઇટ, કાંપવાળી, લાલ રેતાળ તેમજ લોમ, દરિયાકાંઠાની રેતાળ માટી કે જેમનું PH 5.2 થી 8.0 હોય તે ખુબ જ લાભદાયક રહે છે.

જમીનની તૈયારી

તમે અદ્યતન ટ્રેક્ટર વડે નાળિયેરની ખેતી માટે જમીન તૈયાર કરી શકો છો અને ભારતમાં નાળિયેરની ખેતી માટે પાવર ટીલર વપરાય છે.

આબોહવાની પરિસ્થિતિઓ

નારિયેળની ખેતી માટે આબોહવા 20°N થી 20°S જરૂરી છે. તેમજ લગભગ 2000 mm/year વરસાદ જરૂરી છે. 

નાળિયેરની ખેતી માટે ખાતર 

નારિયેળની ખેતી માટે, ખજૂરી દીઠ 20-50 કિલો ખાતર પ્રતિ વર્ષ ની જરૂર પડે છે અને તે તમારા ખેતરના કદ પ્રમાણે હોઈ શકે છે.

નારિયેળની લણણી

નારિયેળ લગભગ 12 મહિનામાં પાકે છે, અને લણણીનો સમય રાજ્ય અને પ્રદેશ પ્રમાણે અલગ-અલગ હોય છે.

માર્કેટિંગ અને વિતરણ

નારિયેળના વધુ ઉપયોગથી તેની માંગ હંમેશા રહેવાની છે. તેથી, ખેડૂતો તેને સરળતાથી રિટેલરો અને વિતરકોને ઊંચા ભાવે વેચી શકે છે